Referensförteckning 2018 för Naturvårdsgruppen AB

 

 

 

2018 Februari

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Gillstad 2:50, Lidköpings kommun.

 

2018 Februari

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Ambjörnstorp 2:43, Falköpings kommun.

 

2018 Mars

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Sunnegata 1:36 m fl., Lidköpings kommun.

 

2018 Mars

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Sjötorp 1:21 m fl., Kvänums kommun.

 

2018 Mars

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Torbjörntorp 12:1, Falköpings kommun.

 

2018 April

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Torpa 3:1, Falköpings kommun.

 

2018 April

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Österrasta 2:1, Örebro kommun.

 

2018 Maj

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Åsle 3:4, Falköpings kommun.

 

2018 Maj

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Skäverud 1:52, Karlsborgs kommun.

 

2018 Juli - Augusti

Totalentreprenad av våtmark på fastigheterna Svensbo 1:4 och Onsered 1:13, Ulricehamns kommun.

 

2018 Augusti - November

Totalentreprenad av våtmarker på fastigheten Ulkeröd 1:1, Hedekas kommun.

 

2018 Augusti - December

Totalentreprenad av våtmark på fastigheten Fjäll 1:2, Vänersborgs kommun.

 

2018 Oktober

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Sällinge 1:1 och 1:12, Lindesbergs kommun.

 

2018 Oktober

Totalentreprenad av våtmarksrestaurering med faunapassage på fastigheten Dämman 1:1, Skövde kommun.

 

2018 November

Principritning för anläggande av våtmark på Lerum 1:4, Mariestads kommun.

 

 


content bottom image
Argonova Reklambyrå