Referensförteckning för Anders Himmerland - Naturvårdsingenjör, Himmerland Natur- & Vattenvård AB

 

 

 • 2000-01-14

Projekteringsförslag till våtmark i Bråbäcken, objekt nummer MUNK 218. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-02-01

Projekteringsförslag till våtmark i Hökedalsbäcken, objekt nummer ED 270. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-03-01

Projekteringsförslag till våtmark på fastigheten Gärdhems-Artorp 2:2. Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2000-05-05

Projekteringsförslag till våtmark i Råbergsbäcken, objekt nummer FÄRG 311. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-06-16

Inventering av våtmarkslägen i området runt Skee, Strömstads kommun. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2000-08-03

Inventering av våtmarkslägen i området runt Överby, Strömstads kommun. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2000-08-21

Förslag till våtmark/fosforfälla på fastigheten Härstad 1:4, 11:4. Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2000-09-04  -  2000-09-22

Utterinventering i Östergötland, Småland och Blekinge, Länsstyrelsen i Jönköpings Län.

 

 • 2000-10-07

Förslag till komplettering av våtmark/fosforfälla på fastigheten Närestad 1:3, objekt nummer MUNK 1914 B. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-10-16

Förslag till våtmark på fastigheten Gärdhem 1:4, 1:5. Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2000-10-19

Förslag till komplettering av våtmark/fosforfälla på fastigheten Närestad 1:3, objekt nummer MUNK 1914 B (nedre läget). Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-10-20

Förslag till våtmark på fastigheten Gärdhem 1:4. Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2001-01-02

Förslag till våtmark på fastigheten Gullixeröd 1:7, Orust kommun.

Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg.

 

 • 2001-01-15

Förslag till våtmark på fastigheten Gullixeröd 1:13 och Röra-Röd 1:41, Orust kommun.

Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg.

 

 • 2001-01-19

Förslag till våtmark på fastigheten Röra 1:41, Orust kommun.

Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg.

 

 • 2001-01-22

Förslag till våtmark på fastigheten Röra 2:3(1), Orust kommun.

Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg.

 

 • 2001-01-23

Förslag till våtmark på fastigheten Röra 2:3 (2), Orust kommun.

Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg.

 

 • 2001-01-29

Kostnadsutredning gällande betongutlopp med fisktrappa i Berganebäcken, objekt nummer MUNK 125. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2000-02-13

Intresseanmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland, om projektstöd för anläggning av våtmarker och småvatten. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-03-20

Förslag till våtmark på fastigheten Hogen 1:46, Orust kommun.

 

 • 2001-04-02

Förslag till två stycken våtmarker på fastigheten Gärdhem 1:4 och 1:5.

Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2001-04-03

Förslag till våtmark på fastigheten Gärdhem 1:4 (Version 2). Hullsjöprojektet, Trollhättans kommun.

 

 • 2001-05-03

Förprojektering av dagvattendamm för norra Högsäter, objekt nummer FÄRG 423. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2001-05-16

Förslag till våtmark på fastigheten Vänsjö 1:1, Lidköpings kommun.

 

 • 2001-05-16

Förslag till våtmark på fastigheten Baltorp 4:9, Nossebro kommun.

 

 • 2001-05-23

Samråd till Länsstyrelsen ang. våtmark på fastigheten Strömstad Skee-Tånge 1:2. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-06-08

Förslag till våtmark på fastigheten Göksäter 2:5, Orust kommun.

 

 • 2001-06-14

Alternativt utlopp till befintlig projektering i Berganebäcken, objekt nummer MUNK 125. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2001-06-26

Projekteringsförslag av dagvattendamm för norra Högsäter, objekt nummer FÄRG 423. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2001-07-24

Avvägning av vattenyta samt volymberäkning av damm i Ronbäcken. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2001-07-29

Samrådssammanställning till Länsstyrelsen gällande våtmark på fastigheten Strömstad Gilltorp 1:2. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-08-13

Samråd till Länsstyrelsen ang. våtmark på fastigheten Strömstad Folkestad 3:1. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-08-13

Samråd till Länsstyrelsen ang. våtmark på fastigheten Strömstad Massleberg 4:2. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-08-31

Projekteringshandling till våtmark på fastigheten Örnäs 1:38, Melleruds kommun.

 

 • 2001-09-21

Komplettering av befintlig projektering i Ödeborgs kyrkbäck. Projekt  Våtmarker och Skyddszoner, Färgelanda kommun.

 

 • 2001-11-30

Förslag till våtmark på fastigheten Dyröd 1:2, Kungälvs kommun.

 

 • 2001-12-04

Projekteringshandling för restaurering av Gilltorps kvarndamm. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2001-12-20

Förslag till våtmark på fastigheten Frugården 1:5, Vänersborgs kommun.

 

 • 2002-01-14

Förslag till våtmark på fastigheten Östra Romelanda 5:4, Kungälvs kommun.

 

 • 2002-02-14

Projekteringshandling för våtmark på fastigheten Folkestad 3:1. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2002-03-13

Förslag till fyra våtmarker på fastigheten Bön 1:34, Vänersborgs kommun.

 

 • 2002-04-10

Samråd till Länsstyrelsen ang. våtmark på fastigheten Strömstad Blomsholm 1:14. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2002-04-23

Ritningsförslag till våtmark på fastigheten Rönningen 1:2, Tanums kommun.

 

 • 2002-05-22

Ritningsförslag till våtmark på fastigheten Fröstorp 1:10, Tanums kommun.

 

 • 2002-06-27

Projekteringshandling för våtmark på fastigheten Folkestad 3:1(Version 2). Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2002-06-27

Projekteringshandling för våtmark på fastigheten Massleberg 4:2. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2002-07-15  -  2002-07-17

Flodpärlmussleinventering i Ettak strömmarna (Tidan), Tidaholms kommun.

 

 • 2002-07-30

Projekteringshandling för våtmark på fastigheterna Gibberöd 1:2 och Hjälmstad 1:8. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2002-08-05  -  2002-08-17

Utterinventering i Västernorrlands län (Södra delen).

 

 • 2002-12-18

Förslag till tre våtmarker på fastigheten Ytter Restad 5:10, Kungälvs kommun.

 

 • 2002-12-30

Projekteringshandling till våtmark på fastigheten Åmot 1:2 (Läge A), Melleruds kommun.

 

 • 2003-01-15

Projekteringshandling till våtmark på fastigheten Åmot 1:2 (Läge B), Melleruds kommun.

 

 • 2003-02-25

Förslag till våtmarker på fastigheterna Törresröd 1:3, 1:6 och 1:10, Kungälvs kommun.

 

 • 2003-03-10

Förslag till komplettering av befintligt utlopp för damm i Ånnerudsbäcken. Färgelanda kommun.

 

 • 2003-03-31

Inventering av våtmarkslägen i Joreälvens avrinningsområde, Tanums kommun.

 

 • 2003-05-16

Principförslag till våtmark på fastigheten Ryland 1:1, Tanums kommun.

 

 • 2003-07-01

Principförslag till tre våtmarker vid Grandalens avfallsanläggning. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

                                                             

 • 2003-07-16

Flodpärlmusselplockning inför fiskeribiologiska åtgärder i Lillån, Alingsås kommun.

 

 • 2003-08-04  -  2003-08-15

Utterinventering i Västernorrlands län (Norra delen).

 

 • 2003-08-20

Arbetsledning i fält för biologisk återställningsarbete i Kynne Älv, Dals Eds kommun.

 

 • 2003-09-15

Principförslag till våtmark på fastigheten Hamburgesund 2:2, Tanums kommun.

 

 • 2003-09-15

Principförslag till våtmark på fastigheten Brådal 3:1, Sotenäs kommun.

 

 • Under 2003
 1. Enskild våtmarksrådgivning inom Projekt Greppa Näringen. Ca 112 timmar fördelat på 16 rådgivningstillfällen.
 2. Arbete för Hushållningssällskapet Väst inom Interreg projekt ASTACUS med inriktning på framtagande av skyddsområden i Dalsland för flodkräfta.

 

 • 2003-09-22 – 2003-09-23

Fiskeribiologiska åtgärder i Lilla Lee,  Dals-Eds kommun.

 

 • 2003-10-21 – 2003-10-22

Reseledare för studieresa med inriktning våtmarker till Strömstads kommun och Norge.

 

 • 2003-11-19

Slutbesiktning av våtmarksanläggningar: Åmot 1:2 (stora läget) och Bäcken 1:31, Melleruds kommun.

 

 • 2003-12-01

Principförslag till våtmark i reservoardike på fastigheterna Ävja 1:5 & 1:9, Sotenäs kommun.

 

 • 2003-12-01

Principförslag till våtmark i reservoardike på fastigheten Ävja 2:1, Sotenäs kommun.

 

 • 2003-12-03

Slutbesiktning av våtmarksanläggning: Hamburgesund 2:2, Tanums kommun.

 

 • 2003-12-19

Slutbesiktning av våtmarksanläggning: Åmot 1:2 (lilla läget), Melleruds kommun.

 

 • 2004-01-22

Principförslag till våtmark på fastigheten Ävja 1:15, Sotenäs kommun.

 

 • 2004-01-26

Principförslag till våtmark på fastigheten Berg 2:4, Sotenäs kommun.

 

 • 2004-02-09

Projekteringsförslag för våtmark på Morlanda Säteri, Orust kommun.

 

 • 2004-02-11

Slutbesiktning av våtmarksanläggning: Ryland 1:1, Tanums kommun.

 

 • 2004-02-12

Principförslag för komplettering till befintlig damm på fastigheten Tossene-Backa 1:1 & 1:5,

Sotenäs kommun.

 

 • 2004-02-27

Förslag till restaureringsstrategi för Morlandaån på fastigheten Morlanda 2:1, Orust kommun.

 

 • 2004-03-11

Principförslag till våtmark på fastigheten Norby 1:4, Tanums kommun.

 

 • 2004-04-07

Kostnadsberäkning för restaurering av Bojarbäcken. Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2004-04-20

Principförslag till våtmark på fastigheten Kindlycke 2:1, Tanums kommun.

 

 • 2004-05-10

Projekteringsförslag för damm på fastigheten Kallerud 1:39, Bengtsfors kommun

 

 • 2004-05-26

Anmälan om samråd för våtmarksanläggning på fastigheten Morlanda 2:1, Orust kommun.

 

 • 2004-05-26

Intresseanmälan angående projektstöd för anläggande av våtmarker och småvatten på fastigheten Morlanda 2:1, Orust kommun.

 

 • 2004-06-18

Principförslag till våtmark på fastigheten Hogen 1:1, Sotenäs kommun.

 

 • 2004-06-14

Förfrågningsunderlag för restaurering samt omgrävning av Bojarbäcken.

Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2004-06-23

Förfrågningsunderlag för våtmarksanläggning i anslutning till Grandalens avfallsdeponi.

Projekt Friskare Hav, Strömstads kommun.

 

 • 2004-07-21

Projekteringsförslag för våtmark på fastigheten Ödskölds Kroken 1:11, Bengtsfors kommun.

 

 • 2004-05-01 - 2004-12-31

Projekt- och byggledning för våtmarksprojekt i anslutning till Tåsteröds stora vatten, Sotenäs kommun.

 

 • 2004-09-29

Naturvärdesbedömning av område vid Svartsjön som berörs av utbyggnad av golfbana – ett underlag för MKB. Vallentuna- och Österåkers kommun.

 

 • 2004-10-13

Projekteringshandling för anläggande av damm på fastigheten Trollungebyn 1:16, Melleruds kommun.

 

 • Under 2004

Enskild våtmarksrådgivning inom Projekt Greppa Näringen, Västra Götaland, ca 30 moduler 14A.

(motsvarande ca 200 tim.)

 

 • 2004-11-30

Naturvärdesbedömning av områden som berörs av planerad golfbana vid Pixbo – ett underlag för MKB. Härryda kommun.

 

 • 2005-01-17

Utredning gällande efterpolering av spillvatten genom våtmark/dammar vid Holma golfbana, Lysekils kommun

 

 • 2005-01-17

Naturvärdesbedömning av område vid Grötsjön som berörs av utbyggnad av golfbana – ett underlag för MKB. Valletuna och Österåkers kommun

 

 • 2005-02-14

Projekteringshandling för anläggande av våtmark på fastigheten Lunden 1:17, Trollhättans kommun.

 

 • 2005-03-25

Projekteringshandling för anläggande av fem våtmarker på fastigheten Hasslösa 24:1 och 29:1,

Lidköpings kommun.

 

 • 2005-02-14

Projekteringshandling för anläggande av våtmark på fastigheterna Bryggum 4:4 och Hullsjö 1:4,

Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • 2005-05-11

Projekteringshandling för anläggande av våtmark på fastigheten Margreteberg 1:1,

Vänersborgs kommun.

 

 • 2005-06-08

Projekteringshandling för anläggande av två våtmarker på fastigheterna Bronäs 1:3 m fl.,

Lidköpings kommun.

 

 • 2005-08-09 t o m 2005-08-31

Totalentreprenad för anläggande av ca8 havåtmark på fastigheterna Bryggum 4:4 och Hullsjö 1:4.

Vänersborgs & Trollhättans kommun.

 

 • 2005-09-08

Restaureringsplan för raserad dammbyggnad vid Djupevad i Valboån.

Färgelanda kommun.

 

 • 2005-09-23

Naturvärdesbedömning av fastigheten Landvetter 9:1, Härryda kommun.

 

 • 2005-07-22 t o m 2005-09-30

Totalentreprenad för anläggande av ca8 havåtmark på fastigheten Lunden 1:17.

Trollhättans kommun.

 

 • 2005-09-26 t o m 2005-10-03

Totalentreprenad för anläggande av våtmark på fastigheten Trollungebyn 1:16.

Melleruds kommun.

 

 • 2005-10-21

Förslag till avloppsreningsverk samt efterpolering av avloppsvatten vid Holma golfbana.

Lysekils kommun.

 

 • 2005-11-08

Detaljavvägning samt upprättande av planritning för våtmark på fastigheten Smitterstad 3:2,

Västerviks kommun.

 

 • 2005-11-10

Detaljavvägning samt upprättande av planritning för våtmark på fastigheten Älgenäs 6:2,

Västerviks kommun.

 

 • 2005-11-11

Inventeringsfiske av lokal i Håkantorpsbäcken på fastigheten Levene 3:1, Vara kommun.

 

 • Enskild rådgivning inom Projekt Greppa Näringen 2005, modul 14A, våtmarksrådgivning.

 

Västra Götalands län:                     110 våtmarksrådgivningar

Kalmar län:                                    30 våtmarksrådgivningar

Västmanlands län:                           7 våtmarksrådgivningar

Hallands län:                                  20 våtmarksrådgivningar

 

 • 2006-01-26

Belastningskalkyl för avloppslösning vid Holma golfbana, Lysekils kommun.

 

 • 2006-02-01

Projekteringshandling för anläggande av våtmark på fastigheten Björkebacka 1:1, Kungälvs kommun.

 

 • 2006-03-07

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Hålltorp 2:11, Vara kommun.

 

 • 2006-03-27

Restaureringsförslag med standardiserat nätprovfiske i Hullsjön,

Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • 2006-04-24

Principritning och detaljavvägning för våtmarksanläggning på fastigheten Haråsen 1:2, Vara kommun.

 

 • 2006-04-27

Principritning och detaljavvägning för våtmarksanläggning på fastigheten Hötomt 2:1, Vara kommun.

 

 • 2006-05-17

Principritning för våtmarksanläggning på fastigheten Viken 1:4, Falköpings kommun.

 

 • 2006-05-24

Projekteringshandling för anläggande av våtmark med fiskväg på fastigheten Levene 3:1,

Vara kommun.

 

 • 2006-06-20

Principförslag för restaurering av våtmarksfördämning vid Madbäcken, Göteborg.

 

 • 2006-06-22

Projekteringshandling för anläggande av två våtmarker på fastigheten Vikaryd 1:11,

Alingsås kommun.

 

 • 060814 - 060910

Projektledning gällande våtmarksentreprenad för 7 våtmarker på fastigheten Hasslösa 24:1 m fl,

Lidköpings kommun.

 

 • 060927 - 061102

Projektledning gällande våtmarksentreprenad för våtmark med fiskväg på fastigheten Levene 3:1,

Vara kommun.

 

 • 2006-10-24

Standardiserat nätprovfiske och utsättning av gös i Hullsjön, Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • Enskild rådgivning inom Projekt Greppa Näringen 2006, modul 14A, våtmarksrådgivning.

Västra Götalands län, Kalmar län, Västmanlands län samt Hallands län:                                            

 

 • 2007-01-08

Förtydligande och beskrivningar gällande föreslaget vattensystem för Holma Golfbana, Lysekils kommun.

 

 • 070201 - 070203

Vinterinventering av Utter i Södermanlands län.

 

 • April 2007 – Maj 2007

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2007-05-28

Sammanställning av våtmarksanläggning som kompensationsåtgärd för Ålands Fiskförädling AB.

 

 • 2007-06-05

Projekteringshandling för anläggande av våtmark på fastigheten Sprängkulla 1:2, Varbergs kommun.

 

 • 2007-06-12

Studieresa från Halmstad till ”Våtmarker i Västra Götaland”.

 

 • Oktober 2007 – Januari 2008

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2007-11-13

Standardiserat nätprovfiske och utsättning av gös i Hullsjön, Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • November 2007 – Januari 2008

Inventering av potentiella våtmarkslägen i Slöans/Tarmsälvens avrinningsområde, Länsstyrelsen Värmland.

 

 • 2008 - 2009

Uppsökande rådgivning om våtmarker i Västra Götaland. Förarbete (280 timmar),3 stexpertmedverkan samt 77 våtmarksrådgivningar (modul14 AProjekt Greppa Näringen).

 

 • Mars 2008 – Maj 2008

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2008-07-02

Principritning för anläggande av våtmark på fastigheten Vena 1:3, Melleruds kommun.

 

 • 2008-09-17

Standardiserat nätprovfiske och utsättning av gös i Hullsjön, Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • September 2008 – November 2008

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • November 2008

Våtmarksrådgivning, Värmlamds län.

 

 • 2008-11-26

Våtmarksdag, Länsstyrelsen i Örebro län.

 

 • 2008-11-24

Rådgivning gällande utformning av sedimentationsbassäng i Bransån, Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

 

 • 2009-02-03

Principritning av våtmarksutformning, Banverket Göteborg.

 

 • 2009-02-23 t o m 2009-02-27

Våtmarksrådgivning, Örebro län.

 

 • 2009-03-02

Detaljavvägning och planritning för våtmark på fastigheten Sparlösa 3:3, Vara kommun.

 

 • April 2009 – Maj 2009

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2009-06-09

Projekteringshandling för anläggande av våtmark med fiskväg på fastigheten Östtorp 3:4,

Skara kommun.

 

 • 2009-07-01

Projekteringshandling för anläggande av två våtmarker på fastigheten Vekaryd 1:11,

Alingsås kommun.

 

 • 2009-08-13

Presentation av sedimentationsdamm i Brånsån, International Conference: “Aquatic Conservation with Focus on the Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera,Sundsvall, 12-14 August,2009”. WWF och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

 

 • 2009-08-20

Kompensationsåtgärd i form av anläggande av mindre våtmark på fastigheten Bottna 6:20, Tanums

kommun.

 

 • 2009-09-01

Standardiserat nätprovfiske och utsättning av gös i Hullsjön, Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • 2009-09-17 t o m 2009-09-19

Våtmarksrådgivning, Örebro län.

 

 • September 2009 – November 2009

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2009-10-07

Principutformning för anläggande av våtmark med öppet utlopp på fastigheten Uddetorp 3:1,

Skara kommun

 

 • 2009-09-08 t o m 2010-01-31

Uppsökande verksamhet för ökad anläggning av våtmarker (320 timmar), Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

 • Januari 2010

Byggledning vid anläggande av våtmark på fastigheten Uddetorp 3:1, Skara kommun.

 

 • Januari – Augusti 2010

Byggledning vid anläggande av våtmarker på fastigheten Vekaryd 1:11, Alingsås kommun.

 

 • 2010-02-18

Projekteringshandling för anläggande av våtmark med öppet utlopp på fastigheten Händene 6:7,

Skara kommun.

 

 • April – Maj 2010

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2010-07-05

Åtgärdsplan för Hedeängsområdet, Trollhättans kommun.

 

 • Juni - Oktober 2010

Uppsökande verksamhet för anläggning av våtmarker i Örebro län + Greppa rådgivning för skötsel och nyanläggning av våtmarker.

 

 • 2010

Rådgivning inom projekt Greppa Näringen i Västra Götaland. Våtmarksmodul14 A(våtmarksplanering) och våtmarksmodul 14 B (skötsel/restaurering av våtmarker).

 

 • 2010

Uppsökande verksamhet för ökad anläggning av våtmarker i Västra Götalands län.

 

 • September - Oktober 2010

Byggledning vid anläggande av våtmarker på Hedeängsområdet, Trollhättans kommun.

 

 • 2010-08-24

Medverkan vid vattendragsgrupp, Tanums kommun.

 

 • 2010-08-30

Standardiserat nätprovfiske och utsättning av gös i Hullsjön, Vänersborgs- och Trollhättans kommun.

 

 • 2010-08-31

Rådgivning gällande våtmark i anslutning till Huluån, Jönköpings län.

 

 • 2010-09-27

Detaljavvägning och principritning för våtmark på fastigheten Tranum 7:9, Lidköpings kommun.

 

 • September – Oktober 2010

Biomanipulering genom reduktionsfiske av vitfisk i Hullsjön, Trollhättans och Vänersborgs kommun.

 

 • 2011

Rådgivning inom projekt Greppa Näringen i Västra Götaland. Våtmarksmodul14 A(våtmarksplanering) och våtmarksmodul 14 B (skötsel/restaurering av våtmarker).

 

 • 2011

Uppsökande verksamhet för ökad anläggning av våtmarker i Västra Götalands län.

 

 • 2011-02-28

Detaljavvägning och principritning för våtmark på fastigheten Lavad 1:29, Grästorps kommun.


content bottom image
Argonova Reklambyrå