Fiskvård och vattendragsrestaurering

 

 Med hög biologisk och fiskeribiologisk kompetens kan vi erbjuda kompletta lösningar inom områdena natur- och fiskevård.

 

* Standardiserade provfisken (även med pelagiska nät).

* Standardiserade elfisken.

* Restaureringsstrategier och praktiskt genomförande för bäckar, åar och sjöar.

* Biologiska inventeringsuppdrag som t ex naturvärdesbedömningar.

 

 

 


content bottom image
Argonova Reklambyrå