Kostnadsfri rådgivning - Våtmarker

 

Naturvårdgruppen erbjuder i samarbete med Projekt Greppa Näringen kostnadsfri rådgivning för våtmarker.

Den kostnadsfria rådgivningen kan för närvarande erbjudas i Västra Götaland, Värmland, Södermanland och Örebro län.

 

Funderar du på att göra en en våtmark är våtmarksrådgivningen det naturliga första steget.

 

Våtmarksrådgivning  vänder sig till dig som har planer på att anlägga en ny våtmark och till dig som har en våtmark men är i behov av skötselråd.

Du får ett besök på plats där vi reder ut möjligheterna till stöd, lämpligaste anläggningsättet samt diskuterar bästa utformning för rening av näringsämnen och biologisk mångfald. I rådgivningen ingår information om tillståndsansökning och ansökan om ekonomiska bidrag för nyanläggning eller restaurering av våtmarker.

 

Efter rådgivningen får du en skriftlig rapport som utgör ett bra underlag för den fortsatta planeringen i att skapa en våtmark.

 

 

 

 

 

 

 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































content bottom image
Argonova Reklambyrå