Kostnadsfri rådgivning - Våtmarker

 

Naturvårdgruppen erbjuder i samarbete med Projekt Greppa Näringen kostnadsfri rådgivning för våtmarker.

Den kostnadsfria rådgivningen kan för närvarande erbjudas i Västra Götaland, Värmland, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro län.

 

Funderar du på att göra en en våtmark är våtmarksrådgivningen det naturliga första steget.

 

Våtmarksrådgivning  vänder sig till dig som har planer på att anlägga en ny våtmark och till dig som har en våtmark men är i behov av skötselråd.

Du får ett besök på plats där vi reder ut möjligheterna till stöd, lämpligaste anläggningsättet samt diskuterar bästa utformning för rening av näringsämnen och biologisk mångfald. I rådgivningen ingår information om tillståndsansökning och ansökan om ekonomiska bidrag för nyanläggning eller restaurering av våtmarker.

 

Efter rådgivningen får du en skriftlig rapport som utgör ett bra underlag för den fortsatta planeringen i att skapa en våtmark.

 

 

 

 

 Kostnadsfri rådgivning - Dränering

 

Naturvårdgruppen erbjuder i samarbete med Projekt Greppa Näringen kostnadsfri rådgivning gällande översyn av dränering.

Den kostnadsfria rådgivningen kan för närvarande erbjudas i delar av Västra Götaland län.

 

Rådgivningen utförs med ett fältbesök över delar av fastigheten och genomgång av dräneringen och eventuella vattenproblem, samt åtgärder för dessa. Målet för rådgivningen är att beskriva skötselinsatser och nya åtgärder som krävs för att optimera anläggningens (dräneringens) funktion. Rådgivningen ger även förslag på förbättringar, underhåll, information om juridiska krav och krav på miljöhänsyn utifrån gårdens förutsättningar.

 

Efter rådgivningen får du en skriftlig rapport som utgör ett bra underlag för den fortsatta planeringen.

 

 

 

 

 


content bottom image
Argonova Reklambyrå