Våtmark- och grönyteskötsel.

 

Naturvårdsgruppen Väst AB erbjuder skötsel av våtmarker och grönytor med hjälp av en radiostyrd, banddriven släntklippare av fabrikatet Bomford Turner Flailbot. Släntklipparen väger 1 280 kg och klarar släntlutningar upp till 55 grader i alla riktningar.

 

Bomford Turner Flailbot är en redskapsbärare och släntklippare med fantastiska egenskaper och som öppnar helt nya möjligheter inom gräs- och buskröjning. Släntklipparen klarar att ta sig fram i svår terräng med dålig bärighet och branta släntlutningar där andra maskiner inte tar sig fram. Maskinen är utrustad med ställbara gummilarver och ett klippaggregat (1,50 m) med Y-slagor som klarar grövre gräs, buskar och sly upp till ca 5 cm i diameter. 

 

Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

 

 

 

 


content bottom image
Argonova Reklambyrå